Click for more products.
No produts were found.
Click for more products.
No produts were found.

چند نكات استفاده صحيح سشوار

خشکی، شکستن و وز شدن شدید موها از عواقب استفاده ی نادرست از سشوار هستند.

▫️برخی مواقع هنگام سشوار کشیدن ، برخی قسمت های مو از زیر دستتان بدون اینکه خشک شوند ، خارج می شوند که در اینصورت در انتها موهای شما در برخی نقاط وز دیده می شود پس برای داشتن موهایی یک دست و زیبا و برای اطمینان یافتن از خشک شدن مو با کمک باد خنک سشوار خیس بودن یا خشک شدن موهای خود را بررسی کنید.


▫️هنگام سشوار کشیدن باید این کار را از ریشه آغاز کنید و به سمت انتهای موهایتان بروید تا با حرکت جهت کوتیکول های مو ، موهایتان صاف و شفاف تر گردد . در غیر این صورت کوتیکول های موی شده باز شده و موها وز می شوند.

▫️بعد از رنگ کردن مو سشوار نکشید زیرا موی رنگ شده، شکننده تر و آسیب پذیرتر هستند


▫️برای خشک کردن موها هیچ وقت از باد داغ سشوار استفاده نکنید و درجه سشوار را روی شدت متوسط تنظیم کنید .

▫️اگر مرتب از سشوار استفاده می کنید، حتما از ماسک مو استفاده نمایید.

▫️پشت سشوار و پروانه خنک کننده را به سمت مو نگیرید زیرا ممکن است مو ها وارد پروانه سشوار شود و سبب سوختن دستگاه و کنده شدن موها شود.

Leave a Comment
Leave a Reply
Please login to post a comment.

Menu

Settings

Share